Projekt ‘Zajednica bez granica’

NAZIV PROJEKTA: Zajednica bez granica, UP.02.1.1.10.0025

KORISNIK PROJEKTA:
Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije
Đure Pilara 1, 35 000 Slavonski Brod
e-pošta: dmssb@dmsbpz.tcloud.hr
broj telefona: 035/411-328
web stranica: www.dmsbpz.hr

PARTNER U PROVEDBI PROJEKTA:
Županijska liga protiv raka – Split
Spinčićeva 1,21 000 Split
e-pošta: office@zlpr.hr
broj telefona: 021 556 476
web stranica: www.zlpr.hr

Kratki opis projekta:
Projekt “Zajednica bez granica” medijskim će izvještavanjem o osobama s invaliditetom senzibilizirati i podići svijest javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se OSI susreću, ali najviše o mogućnostima osoba s invaliditetom kao ravnopravnih građana naše zajednice. Partnerske će radijske postaje, u ulozi nositelja lokalnog razvoja zajednice, kao glas ranjivih i marginaliziranih skupina i pojedinaca, nepristranim, pozitivnim predstavljanjem OSI široj javnosti, doprinijeti povećanju njihove socijalne uključenosti u lokalnim zajednicama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
1. Unaprijediti kapacitete medijskih djelatnika neprofitnih radijskih postaja za stvaranje medijskog prostora namijenjenog podizanju svjesti kroz 3 edukacije i 2 studijska putovanja u svrhu kvalitetnijeg izvještavanja o osobama s invaliditetom.

2. Kvalitetnim medijskim sadržajima i programima povećati vidljivost i socijalnu uključenost osoba s invaliditetom u zajednici kroz podizanje svijesti/javne kampanje – proizvodnju i emitiranje 100 radijskih emisija.

Ukupna vrijednost projekta: 923.433,65 HRK
Bespovratna sredstva: 920.935,45 HRK (85% u iznosu od 782.795,13 HRK osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda te 15% u iznosu od 138.140,32 HRK osigurano iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske)

Razdoblje provedbe projekta:
od 20. kolovoza 2020. godine do 20. kolovoza 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Voditeljica projekta: Irena Vukas Çufalar
e-mail: irenavukas@gmail.com;
tel: 035/416-200
mob: 091/557-9308

Za više Informacija:
a) strukturnifondovi.hr
b) esf.hr

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Županijska lige protiv raka – Split